Kiinteistökehitys Naistinki Oy manageroi Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n kiinteistöjä.

Yhtiöt ovat sopineet asiasta hallintopalvelusopimuksessa, joka astuu voimaan maaliskuun alussa 2014.