Kiinteistökehitys Naistinki Oy on saanut tehtäväkseen tehdä esiselvitys Satamalahden veturitallien alueelle rakennettavasta toimitalosta.

Toimitalohanke muodostuisi veturitallirakennuksen hyödyntämisestä varikkorakennuksena ja veturitallin välittömään läheisyyteen rakennettavasta uudesta toimistotalorakennuksesta. Hankkeen käynnistäjänä on ollut Etelä-Savon Energia Oy, jonka nykyisen toimitilan on Mikkelin kaupunki ostanut ja alue aiotaan kaavoittaa asuntorakentamiseen.

Hanketta päätettiin kuitenkin laajentaa niin, että samaan toimitalohankkeeseen sijoittuisi myös muita kaupunkikonsernin infrayhtiöitä tai liikelaitoksia kuten Metsäsairila Oy ja Vesilaitos sekä muita halukkaita yksityisiä yrityksiä, jolloin toimistorakennuksen koko voisi olla 5000-6000 m2.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy
Prikaatinkatu 10
50100 Mikkeli
Puh: 040 129 4340