Risto Vilkki on aloittanut Naistingin kiinteistökehityspäällikkönä 1.2.2015.

Vilkki siirtyi Naistingille Mikkelin kaupungin tilakeskuksesta.