Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Kyösti Ylijoki.
 
Toimitusjohtajan paikan hakuaika päättyi 27.3.2015. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 30 kappaletta. Hakijoista haastateltiin kuusi.  
 
Haastattelujen perusteella Naistingin hallitus valitsi kokouksessaan 13.5.2015 uudeksi toimitusjohtajaksi yksimielisesti MMM Kyösti Ylijoen. Hän ottaa tehtävän vastaan 1.10.2015 alkaen. Ylijoki on toiminut 15 vuotta sekä yksityisen että julkisen puolen johtotehtävissä, joista viimeiset kahdeksan vuotta kaupunkikonserniin kuuluvan Misetin toimitusjohtajana.
 
Naistinki Oy hoitaa hallintopalvelusopimuksen perusteella Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallinnon, joten Ylijoki tulee toimimaan myös Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana.
 
Naistinki Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Jorma Holopainen jää eläkkeelle 1.12.2015 alkaen. Kiinteistökehitys Naistinki Oy on Mikkelin kaupungin 100% omistama tytäryhtiö.